Chrestomatia

Wybrane fragmenty z Ksiąg Żywej Etyki.


Prawo przyciągania


Prawo przyciągania

1. Zasada przyciągania oparta jest na Magnesie Kosmicznym. Połączenie cząstek i ich rozdzielenie podlega temu samemu prawu przyciągania oraz zasadzie magnetyzmu kosmicznego. Kiedy cecha dzielenia zaczyna przeważać, wtedy siła Magnesu już formuje nową kombinację. Wszystkie przepowiednie o rozpadzie czy zjednoczeniu państw oparte są na zmniejszeniu bądź wzmocnieniu wpływu magnetyzmu kosmicznego. Ciała niebieskie, przechodzące przez sfery przestrzennych dali, przyciągają lub odpychają pokrewne im elementy. Nieskończona siła leży u podstawy każdego połączenia Magnesu Kosmicznego.

Nieskończoność I.124

2. Świadomość twórczej zasady daje świadomość całej twórczości w Kosmosie. Gdy gromadzi się ziarno kosmiczne, wtedy przejawia się świadomość twórczej zasady. Skład dążącego ziarna zawsze narasta tak, iż impuls przejawia właściwość dążenia do świadomej twórczości. Twórczy impuls zawsze odpowiada prawu przyciągania. Ogień Przestrzenny rodzi swe ziarna. Ludzkość w każdym zamierzeniu tworzy ziarna. Rozwój świadomości skieruje ludzkość ku twórczości wraz z Kosmosem i wytęży wszystkie duchowe dźwignie. Gdy świadomość ziarna działa przeciwko utwierdzonemu Magnesowi, wówczas objawiają się różne prądy. Gdy budowanie skierowane jest ku twórczemu impulsowi, wtedy można określić ewolucję. Dlatego tak troskliwie należy układać ziemskie więzy.

Ziarna wyznaczone przez Kosmos dają świadomość wszystkim energiom. Ziarna zakładane przez ludzkość już nasycają prąd Magnesu Kosmicznego.

Nieskończoność I.355

3. Dostatecznie znana jest nić, która łączy ciało fizyczne z subtelnym podczas wychodzenia tego ostatniego. Dokładnie tak samo powinno się pojmować srebrną nić łączącą z Hierarchią. Nie należy jej sobie wyobrażać jako czegoś abstrakcyjnego. Ona istnieje tak samo jak trąba powietrzna, w której zlewają się niebo i ziemia. Samo formowanie się srebrnej nici, ze względu na jej spiralną budowę, podobne jest do trąby powietrznej. Gdy energia serca nabrzmiewa miłością i oddaniem, wtedy wzlatuje w przestrzeń jaśniejąca spirala i, oczywiście, na zasadzie prawa przyciągania spotyka się z promieniem Nauczyciela. Rozżarzona wśród wirów przestrzeni — taką trzeba przyzwyczajać się widzieć i odczuwać tę światłonośną więź. Wielu nie widziało nawet trąby powietrznej i dlatego to, co zostało tutaj powiedziane, będzie dla nich pustym dźwiękiem. Niech jednak zaczną się zastanawiać nad najbardziej oczywistymi, pospolitymi zjawiskami, a następnie wyobrażą sobie Nieskończoność, gdzie wszystko jest możliwe, gdzie żadne rozsądne myślenie nie wyczerpuje całego Bytu.

Serce.250

4. Dziś jest czas sprzyjający dobremu myśleniu. Jeśli myśl sama w sobie zawiera twórczą energię, to jakże pożytecznie jest skierować w przestrzeń dobrą myśl. Gdy ludzkość umówi się wysłać dobrą myśl jednocześnie, wówczas zarażona atmosfera niższych sfer natychmiast się rozjaśni. Trzeba tedy zatroszczyć się o to, by choć kilka razy dziennie wysyłać myśl nie o sobie, lecz o świecie. W ten sposób myślenie będzie się przyzwyczajać do bezinteresownych dążeń. Jak Zbawiciel ludzkości myśli tylko o całym świecie, tak my, naśladując Go, możemy użyć naszych myśli do stworzenia energii twórczej. Nie trzeba patrzeć na posyłanie myśli jak na jakieś nadprzyrodzone działanie. Niech dostarcza ono pokarmu duchowi, jak opał ognisku w nocy. Trzeba również po prostu naśladować najwyższy przykład. Serce będzie jak niezawodny zegar, gdy wezwie do myśli o wszystkich. Nie potrzeba męczących medytacji; myśl o świecie jest krótka, a wyrzeczenie się siebie wyraża się w niej tak prosto. Niech światu będzie dobrze!

Serce.300

5. Kosmiczne wibracje kierują energie do działania. Gdyby człowiek przyzwyczaił się do tego, by się im przysłuchiwać, to odkryłby wiele przestrzennych zjawisk. Wir kosmiczny, kierujący energie potężnymi falowaniami, można porównać do mocy silnego magnesu, który tworzy poprzez różne przyciągania. Gromadzone przez nasycony wir energie są rozdzielane według biegunów przyciągania. Nie da się zliczyć sposobów stosowania tego prawa przyciągania do różnych przeznaczeń człowieka we wszystkich światach. Tak jak na ziemi człowiek jest przyciągnięty pewnym pokrewieństwem, podobnie w świecie duchowym jest przyciągnięty wirem stworzonym przez swoje czyny. Trudno wyzwolić się z Wiru Kosmicznego, dlatego też należy kierować ludzką świadomość do praw niezmiennych. Twórcy Karmy i praw życia potrzebują prawdziwego zrozumienia Wiru Kosmicznego. Przestrzeń składa się z tych wibracji wiecznie poruszanych spiralą wiru.

Świat Ognisty III.151

6. Śmierć to nie więcej niż strzyżenie włosów — jest to takie samo pozbycie się materii. Zagadnienie Kierownictwa rozstrzyga się zgodnie z tym samym prawem przyciągania i odpychania. Zasada oddawania i pomocy silna jest w świecie duchowym, dlatego każde zwrócenie się ducha przebywającego w materii wywołuje odpowiedź. Rzecz w tym, kto pyta. Można przyciągnąć i zatrzymać przy sobie wysokie siły. Tak samo można przyciągnąć i umocnić przy sobie najniższe duchy. Ten, kto pragnie — otrzyma. Gdy ludzie zrozumieją pożytek czystego oddawania, osiągną bogactwo.

Duch — to światło piękności gwiazd. Jednak mało duchów łączy się ze Światłem, więcej przebywa w ciałach astralnych. Lepiej płonąć jak gwiazda, zachowując wiedzę i możność powrotu na planetę dla niesienia pomocy. Można wybrać lepszy los — czyż możliwości dającego nie są oczywiste?

Trzeba dążyć w górę ku światłu, żeby okazywać pomoc, a wówczas nie będzie rozłąki. Gdyby ci, którzy zostali, uważali odchodzących za posłanych ku światłu i po światło, wtedy obcowanie byłoby właściwsze. Im wyższy jest duch, tym więcej widzi — zależy to od ducha. Wysoki duch czuje, dokąd dąży, i leci jak strzała. Ciemny zaś obija się za piecem. Cenne jest więc śmiałe pragnienie szukania, albowiem każdy, kto szuka, odnajdzie. Jeżeli pragnienia ducha są wysokie, może on znaleźć wzniosłe idee i realizując je, przyczyniać się do doskonałości.

Oświecenie.100

7. Wyzwolony duch dąży zawsze w sfery wyższe, a duch przywiązany do ziemi pozostanie na długo przykuty do niższych warstw Świata Astralnego. Łączność między ciałem fizycznym i astralnym niełatwo się rozrywa przy świadomości ziemskiej. Rozdzielanie ciał boleśnie odbija się na tych duchach, które ulegają ziemskiemu przyciąganiu. Przy wznoszeniu się ducha wyzwolenie następuje w momencie odrywania się od ziemi. Kosmiczne prawo przyciągania odpowiada takiemu dążeniu, które przejawia energia świadomości. Wyobraźmy sobie sferę napełnioną gazami niskich żądz. Taka sfera przyciąga duchy, które nie uwolniły się od ziemskich pożądań. Duch dążący do Świata Ognistego przejawia swoje przyciąganie gromadząc energie ogniste. Na drodze do Świata Ognistego napełnianie świadomości Światem Wyższym wytwarza spiralę, która pociągnie ducha w Sfery Wyższe.

Świat Ognisty III.296

8. Gdy duch dąży do twórczości, kontaktuje się on ze źródłem, danym przez Magnes. Gdy świadomość uczy się lotów w sfery wyższe, wówczas przyjmuje wszystkie impulsy życia. Gdy więc duch dąży do prawa przyciągania, wtedy powstaje prąd łączący się z ogniem przestrzennym. Dlatego duch Agni Jogina działa świadomością ognistą.

Nieskończoność II.240

9. Siła łącząca tych, którzy dążą duchowo, wzmacniana jest przez Magnes Kosmiczny. W prawie kosmicznym istnieje zjawisko twórczości mające ustanowiony łuk wstępujący, po którym dąży duch. Prawo przyciągania działa w całym Kosmosie, dlatego w wyższym napięciu ognia ducha można działać tylko wznosząc się. To prawo jest takie piękne!

Nieskończoność I.367

10. Obca jest ludziom myśl o posłuszeństwie Nauczycielowi. Jak może duch ponieść stratę, gdy Nauczyciel jest Latarnią Prowadzącą? Jak może uczeń stracić swój ogień, gdy Nauczyciel zapala wszystkie ognie? Jak może Tarcza Nauczyciela zatrzymać, gdy uczeń dąży ogniście dzięki Nauczycielowi? W świadomości ludzi istnieje zbyt małe pragnienie dążenia do prowadzącego ich współdziałania. Ludzkość powinna nauczyć się samodzielnie realizować wszystkie podane myśli Nauczyciela. Tak Rozum Kosmiczny osiąga ewolucję. Ludzkość musi nauczyć się wyższych sposobów twórczości.

Zaprawdę naśladowanie Nauczyciela jest ogarnięciem Wizerunku Nauczyciela.

Agni Joga.653

11. Uruswati wie, że ludzie przybliżają się do Świata Nadziemskiego nie tyle z rozsądku, ile z miłości. Magnetyczna moc uczucia miłości jest ogromna, lecz znaczenie tego magnesu jest niestety przez naukę niedocenione. Człowiek napełniony miłością reaguje na kosmiczne prawo przyciągania i nabywa tych czy innych cech, charakterystycznych dla tego prawa.

Wyostrzają się wizje, człowiek może napełniać się męstwem, przygotowując do duchowego bohaterstwa. Można nawet zauważyć, że poprawia się zdrowie, jeśli uczucia skierowane są ku wzniosłemu myśleniu.

Błędne jest myślenie, że ludzie podlegający tak zwanej histerii, mogą szczególnie łatwo dołączyć do Świata Nadziemskiego. Mogą się zbliżyć raczej do mediumizmu, ale My pragniemy innego przybliżenia, zdrowego i celowego. Doskonałą drogą do Świata Nadziemskiego jest miłość.

Bez miłości nie podobna oddać się subtelnemu poznawaniu. Nie sposób przybliżyć się tylko poprzez czytanie. Potrzebne jest napięcie woli, i taka wola może przejawić się tylko w następstwie miłości.

Ponadto My radzimy nie odchodzić od życia ziemskiego, albowiem dane jest ono jako pole bitwy. Tylko w życiu można doświadczać siebie, a wszystkie te próby będą piękne, jeśli kopuła miłości do Świata Nadziemskiego rozpościera się ponad nimi.

Niechaj już od najmłodszych lat dzieci przywykają do uświadomienia sobie Świata Nadziemskiego. Niechaj marzenia o wyższych przejawach wiją gniazda w umysłach dzieci. Najzwyklejszy pracownik może otrzymać tajemny skarb i uwielbiać te godziny wzlotów.

Myśliciel radził Swoim uczniom, by kochali marzenia o Świecie Wyższym – podówczas odnawia się świadomość.

Nadziemskie.736

Źródło: The Law of Attraction, Agni Yoga Society, New York. 20160308.20181206pl