Księgi Żywej Etyki

Pierwsze wydanie pierwszej księgi Liście Ogrodu Morji (Zew) Paryż 1923 w języku rosyjskim miało charakter dziennika — opublikowane bez podania autora, zgodnie z życzeniem autora. Księga druga (Oświecenie) nie zawierała dat, a jedynie części (lata), rzymską numerację miesięcy oraz arabską numerację kolejnych wpisów w danym miesiącu. Przekłady na język angielski (1923, 1953), dokonane pod kierunkiem Heleny Roerich rozszerzono o nowe fragmenty rozmów.

W języku polskim w okresie przedwojennym ukazały się tłumaczenia ksiąg: Agni Joga, Nieskończoność. Po II wojnie światowej Księgi Żywej Etyki (kilkanaście tomów) tłumaczone na język polski pojawiały się w obiegu środowiskowym — najpierw w postaci maszynopisów, później oprawionych kserokopii; wydane drukiem w latach 1990.

Drugie wydanie Zewu (2018) to nowy przekład na język polski, powstały na podstawie: Листы Сада Мории. Книга первая (Зов), wydanie trzecie, uzupełnione — Uguns, Łotwa, Ryga 1994 oraz Leaves Of Morya's Garden, Book One, wydanie trzecie — Agni Yoga Society, USA, New York 1999. Tekst trzeciego wydania w języku rosyjskim został na nowo skonfrontowany z manuskryptami z archiwów Łotewskiego Towarzystwa im. Mikołaja Roericha, Muzeum im. Mikołaja Roericha w Nowym Jorku oraz prywatnych; wprowadzono uzupełnienia oraz zmiany, ponadto dołączono nigdzie dotąd nie publikowane fragmenty przeznaczone do kolejnych wydań rosyjskich. Wprowadzono ciągłą numerację paragrafów: od 1 do 452 (podobnie w Oświeceniu od 1 do 362).

Kolekcja: Księgi Żywej Etyki, ISBN 978-83-85724-51-3