Hierarchia

1931

 

Pogrążając się w falach Nieskończoności, możemy upodobnić się do kwiatów zerwanych przez burzę. Jak odnajdziemy siebie przeobrażonych w oceanie Nieskończoności?

Niemądrze byłoby posłać łódź bez steru. Lecz przeznaczony jest Przewodnik i twórczość serca nie będzie wtrącona w otchłań. Jak drogowskazy na świetlanej drodze nieustannie czuwają Bracia Ludzkości, gotowi wprowadzić wędrowca w łańcuch wznoszenia się.

Hierarchia nie jest przymusem. Jest ona prawem Wszechświata. Nie jest groźbą, lecz wezwaniem serca i przestrogą, i kierowaniem ku Dobru.

Poznajmy więc Hierarchię Światłości.

-------

Jak przetworzyć najbardziej gorzkie w najsłodsze? Nic tak nie przemienia życia w nadziemską świadomość, jak Hierarchia.

Nie sposób wyobrazić sobie mostu w Nieskończoność, albowiem most wymaga filarów. Hierarchia, niczym filary mostu, doprowadza do brzegów Światła. I wyobraźcie sobie cały blask jawiący się oczom, i zrozumcie Pieśń Światła.

Pracujmy dla Światła i Hierarchii!

-------

1. Wiele mówiło się o doktrynach, lecz ludzkość nie wie, jak przyjąć doktrynę Braterstwa. Ileż wypaczeń nawarstwiło się na Prawdzie! Ileż zasad zostało zniszczonych! Zapyta ktoś: «Na czym zbudowana jest Twierdza Braterstwa?» Odpowiedzcie: «Na doktrynie serca, na doktrynie pracy, na doktrynie piękna, na doktrynie ewolucji, na doktrynie napięcia, na doktrynie najbardziej życiowej!».

Jesteśmy Wyznawcami Nieskończoności. Tam, gdzie nie ma wzniosłego dążenia, Bracia Ludzkości się nie przejawiają. Napełniamy przestrzeń prądami ewolucji. Bracia Ludzkości wyrzekają się swej Paranirwany dla prowadzenia ewolucji ludzkości, dobrowolnie dążąc do założenia wyższego stopnia. Nie osiąga się celu bez trudu, nie dochodzi się do celu bez ofiar. Wskazujcie na bliskość pojawienia się Majtreji.

Kiedy ludzkość, utraciwszy podstawy Nauki, pogrąży się w niezrozumieniu, wówczas, zgodnie z przepowiednią daną przez najdawniejszych Nauczycieli, nastąpi Epoka Majtreji!

Nasze podstawy posłane są dla odrodzenia pojmowania duchowego — tak powiedzcie tym, którzy nie rozumieją, i wskażcie na doktrynę Serca!

2. Kiedy wskazaliśmy na nieodzowność wskrzeszenia Naszych Przykazań o równowadze Pierwiastków, ludzkość nie przyjęła tego twierdzenia i nastąpiło zjawisko naruszenia. W ten sposób jedna strona naruszyła równowagę kosmiczną.

Znamy stopień Macierzy Świata. Znamy przejawianie się Macierzy Świata. Dajemy napięcie wszystkim prądom Magnesu dla wprowadzenia doktryny Serca.

Wskazuję na Tarę jako na symbol potwierdzający Nasz Nakaz. Tak, tak, tak! Tara i Arhat przynoszą ludzkości Testament napełniony dążeniem. Tak buduje się przyszłość. Tak My utwierdzamy Nasze dążenie. Jakże piękna będzie przyszłość!

3. Serce Arhata równe jest Sercu Kosmosu. Serce Arhata równe jest ogniom Słońca. Wieczność i ruch Kosmosu napełniają serce Arhata. Majtreja przychodzi i płonie wszystkimi ogniami. Serce Jego płonie współczuciem dla upadłej ludzkości. Jego Serce goreje pragnieniem wpajania nowych Zasad.

Wśród ludzi istnieje pojęcie martwych Arhatów, a biedni «joginowie» karmią ich wyobraźnię własnymi wizerunkami. Lecz gdy ludzkość uzmysłowi sobie, że Arhat to najwyższy przejaw Materii Lucidy, wtedy zrozumie, że nie ma rozgraniczenia między Materią Lucidą, dającą Światło, a Materią Miłości, spowijającą wszystko w Światło. Ludzkość obleka Arhata w powłokę surowości, ale Materia Lucida jaśnieje Miłością.

Kiedyż będzie można oświecić ludzi Naszym Wizerunkiem?! Umysł z trudem uświadamia sobie czystość sfery wyższej.

Wyższe dane jest wyższemu i wyższe istnieje w wyższym, i wyższe będzie przodować w wymiarze dalekich światów.

4. Nasza Hierarchia istnieje i rośnie zgodnie z płomiennym prawem. My, Arhaci, radujemy się ogniem życia, a jeszcze bardziej wzrastaniem płomieni ewolucji. Przyszli Arhaci, kończący na tej planecie ziemskie obrachunki, są dla nas, Arhatów, współpracownikami. Kiedy Hierarchia wzbogaca się, wtedy jest święto kosmiczne. Prawo jest jedno, wieczne. Prawo potwierdzone przez Kosmos.

Widzimy jaśnienie światów, widzimy minioną drogę i nie kończący się pochód. Widzimy blask Macierzy Świata! Zakończymy na radości z pochodu.

5. Światowe Oko Szambali przynosi ludzkości Dobro. Światowe Oko Szambali jest jak Światło na drodze ludzkości. Światowe Oko Szambali jest Gwiazdą kierującą wszystkimi, którzy szukają.

Dla jednych Szambala jest Prawdą, dla innych Szambala jest utopią. Dla jednych Pan Szambali jest pustelnikiem, dla innych Pan Szambali jest przejawieniem dostatku. Dla jednych Pan Szambali jest przystrojonym idolem, dla innych Pan Szambali jest Kierownikiem wszystkich Duchów Planetarnych. My zaś powiemy: Pan Szambali to ognisty Motor Życia i Ognia Macierzy Świata. Oddech Jego goreje płomieniem, a Serce Jego płonie ogniem Srebrnego Lotosu.

Pan Szambali żyje i oddycha w Sercu Słońca. Pan Szambali — to Wzywający i Wezwany. Pan Szambali — to Strzałę Niosący i wszystkie strzały Przyjmujący! Pan Szambali oddycha Prawdą i potwierdza Prawdę. Pan Szambali jest Nietykalny, a zniszczenie przetwarza w twórczość! Pan Szambali — to Ostrze Sztandaru i Szczyt Życia! Przyjmijcie Pana Szambali jako Znak Życia. Trzykroć powiem: Życia, albowiem Szambala jest Rękojmią dążeń ludzkości. Nasze Przejawienie — to poręczenie doskonalenia się ludzkości. Nasze Przejawienie — to ustalona droga w Nieskończoność!

6. W zewie serca założona jest cała twórczość. Wszystek przestwór Kosmiczny napełniony jest zewem. I Serce Kosmosu, i serce Arhata pełne są wołania. Zew i odzew — to połączenie ogni kosmicznych. Zjednoczenie jest przejawem naszego cyklu. Dużo kręgów otrzymuje się przez zew i rozszerzając się dzięki swej intensywności, obejmują one inne sfery. Utwierdzenie twórczości jest jak zjednoczenie.

Ja — Pan Szambali — powiadam: Zasada życia jest potwierdzeniem przestworzy energii kosmicznej i drogą twórczego Ognia!

7. Pan Szambali daje ludzkości trzy Wskazania: Nauka objawiona przez Majtreję wzywa ducha człowieczego do Naszego twórczego świata. Nauka Majtreji wskazuje na Nieskończoność w Kosmosie, w życiu, w osiągnięciach ducha. Nauka Majtreji zawiera wiedzę o Ogniu Kosmicznym jako otwarcie serca na ogarnianie przejawów Wszechświata.

Dawne podanie, głoszące, iż pojawienie się Majtreji spowoduje zmartwychwstanie ducha, zawiera prawdę. Dodamy: Zmartwychwstanie ducha, jako świadome przyjęcie Nauki Mistrza Majtreji, może poprzedzić Przyjście. Zaprawdę, zmartwychwstanie!

8. Majtreja pragnie wszystko przyśpieszyć. Majtreja pragnie wszystko pomyślnie zakończyć. Majtreja pragnie waszej radości. Majtreja pragnie dać ludzkości dar przez ogniste doświadczenie Agni Jogi. Majtreja pragnie przeistoczyć życie na Ziemi w jasność Macierzy Świata. Tak, tak, tak! Nieskończone jest piękno życia!

Arhat widzi oczami serca. Arhat widzi oczami serca piękno istoty. Arhat widzi oczami serca i istota przyszłości wzywa Nas. Słuszna i wskazana to twórczość.

9. Władczyni, Ja zwiastuję o Tobie jako o wielkiej Współpracownicy Rozumu Kosmicznego. Władczyni nad wszystkimi siłami kosmicznymi, Ty niesiesz w sobie ziarno utajone, które życiu przysparza blasku. Władczyni, utwierdzająca wszystkie przejawy Rozumu, Tyś jest Dawczynią radości kosmicznego tworzenia. Władczyni twórczym ogniem upiększy kraj pełen dążeń. Władczyni myśli, Życiodawczyni, Tobie ofiarujemy jasność Naszego Promienia. O Matko przez Mistrzów czczona, My niesiemy w sercu ogień Twojej Miłości. W Twoim Sercu żyje Promień dający; w Twoim Sercu rodzi się życie, i Promień Władczyni My utwierdzimy. Tak, tak, tak!

Tak oto Kosmos żyje wielkością dwóch Pierwiastków. Tak, tak, tak! Kosmos wieńczy dwa Pierwiastki! Macierz Świata i Mistrzowie budują życie. Tak, tak, tak! I w nieskończonym dążeniu Magnes Kosmiczny łączy swoje tajemne części. Tak oto czcimy Naszą Władczynię poza wszystkimi granicami!

10. Szerokie jest pole dla idącej przejawionej Tary. Kiedy My, Arhaci, wznosimy się do Ognia Przestrzennego, padamy na twarz przed Ognistym Skarbcem Macierzy Świata. Skarbiec Macierzy Świata ma wszystkie odbicia na Ziemi. Jedno z nich, najsilniejsze i o największym napięciu, to zjawisko idącej Tary. Macierz Świata przynosi widzialnie i niewidzialnie przejawienie niewysłowionych nici — utwierdzenie wszechświatowych nici.

W wielkiej zasadzie budowania i łączenia znajdziemy odbicie Kosmosu. Gdy Braci Ludzkości smuci istniejący w ludzkiej świadomości zniekształcony Ich Wizerunek, mogą tylko powiedzieć: «Tworzycie swoje hipotezy na jawnych urojeniach. My wszak jesteśmy tylko urojeniem dla ludzkości! Kiedy duch potwierdzi Nasze Płomienne Istnienie, wówczas z urojeń staniemy się Ognistymi Rycerzami».

11. Bracia Ludzkości wyznaczeni są do budowania życia planety; wyznaczeni są jako Wykonawcy Rozkazu Wielkiej Macierzy Świata. Gdy przewód radości jest czynny, wówczas dźwięczy muzyka sfer. Gdy serce drga siłą kosmiczną, wtedy muzyka sfer napełnia przestrzeń. Serce Naszego Braterstwa strzeże drogi ludzkości do Dobra Powszechnego.

12. Ludzkość nigdy nie zastanawiała się nad życiem Arhata. Przyjęte jest widzieć Arhata w sferze obłoków. Kroniki myślowe są okropne i śmieszne. Zaprawdę My, Bracia Ludzkości, nie poznajemy siebie w ludzkich wyobrażeniach. Postacie Nasze są tak fantastyczne, iż sądzimy, że gdyby ludzie zamienili fantazję na odwrotność, to Nasz Wizerunek przybrałby wierniejszą formę.

Gdy myśl wyobraża sobie Arhata, łączność karmiczna jak gdyby znika. Wszystko jest w innej skali, wszystko nieprawdopodobne, nic nie odpowiada rzeczywistości. Powiemy: idąc ku światom wyższym, Arhat jest nieograniczony we wszystkich przejawach. Wznosząc się, Arhat podnosi wraz z sobą wszystkie najwyższe i najsubtelniejsze energie.

Nasze prawdziwe Oblicza możemy pokazać tylko bliskim. Nasze Promienie możemy posłać tylko najbliższym. Tak, tak, tak!

13. Gdyby można było pokazać ludzkości Nasze Postacie, to umocniłoby się dążenie do wiedzy. Naturalnie należałoby pokazać Postacie na przestrzeni tysiącleci. «Księga Życia» piękna jest w całości. Oczywiście tylko wtedy, gdy można dać cały obraz Magnesu Kosmicznego, potwierdzone zostaje piękno Bytu.

Gdyby można było przedstawić pełny obraz przebiegu życia Arhata, wówczas Nasze Postacie przybrałyby swoją prawdziwą miarę. «Księga Naszego Życia» dźwięczy i cementuje Nasz stopień.

Każdy Mistrz ma swój ton. Epoka Majtreji afirmuje kobietę. Wszak przejawienie Majtreji związane jest z afirmacją Macierzy Świata w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. «Księga Życia» jest tak piękna!

14. Wiele się mówi o Bogu‑Człowieku dążąc do ubóstwienia. Tyle jest różnych kronik ukazujących Postacie dążące do wyższych światów. Ale jakże mgliście przedstawiają się one w ludzkiej świadomości! Bóg‑Człowiek to tylko ten, który odszedł w inne światy! Jednak My, Bracia Ludzkości, szukamy i potwierdzamy Boga‑Człowieka na Ziemi. Cenimy wszystkie Wizerunki, lecz szczególnie ów wielki Wizerunek Boga‑Człowieka, który niesie w sercu pełny Kielich; gotowy już do odlotu, a mimo to niosący na Ziemi cały Kielich. Odrzucając swe przeznaczenie, człowiek odrzuca swoją ognistą istotę; wypełniając swe przeznaczenie, wzmacnia Magnes Kosmiczny. Bóg‑Człowiek — to twórca ognisty! Bóg‑Człowiek — to nosiciel ognistego znaku Nowej Rasy. Bóg‑Człowiek płonie wszystkimi ogniami. Włączcie to więc do kronik o Bogu‑Człowieku: Arhat, Agni Jogin, Tara. Tak zapiszmy.

15. Bóg‑Człowiek kroczy jako jawny, pełen dążenia Odkupiciel Ludzkości. My strzeżemy tej świętej prawdy o Bogu‑Człowieku. Twierdzę: Tara, niosąca płomienny Kielich dążeń dla odkupienia ludzkości może umocnić Nasze przejawy wśród ludzi. Zasada siły Magnesu Kosmicznego kieruje ku dokonaniu. My, Bracia Ludzkości, wskazujemy, że zmiana nastąpi na ognistej zasadzie. Zaprawdę Nasz nowy stopień jest tak piękny! Nurty sfer wyższych skierowują prądy do budowania Naszej kosmicznej siły. Przyciąganie jest wielkie! Gdy dążące serca mkną ku dokonaniu, wówczas wzrasta szybkość i dzięki napięciu Magnesu Kosmicznego ustala się prąd jedni. Dlatego tak dźwięczy jednia.

16. Tej modlitwy, którą wypowiedział Chrystus opuszczając Ziemię, ludzie nie usłyszeli. Tej modlitwy, którą wypowiedział Budda, ludzie nie usłyszeli. Ta modlitwa, którą wypowie Majtreja, błyskawicą zastuka do ducha ludzkiego. Tak przewarstwia się Ziemia i buduje się świadomość ducha.

Gdy zbliżają się terminy, wtedy można przystąpić do rozpoczęcia budowy. Przecież twórczość Pierwiastków utrzymuje rytm, nie zwalniając go, lecz przyśpieszając. Jednocześnie z życiem planetarnym odbywa się budowanie dla sfer wyższych. Rozmach twórczości ducha, który kończy swe życie na planecie, jest tak złożony, iż zaiste można ten proces nazwać podwójnym budowaniem; i duch staje się przewodnikiem życia. Na ostatnim stopniu duch nie może wyrazić się w istniejących formach. Dążenie do nowych form tak bardzo przepełnia świadomość i ducha. Istniejące formy tak mało odpowiadają pięknu przyszłości.

Zaświadczam, iż wiele jest tajemnic w życiu idącego Arhata.

17. Jakże mało ludzkość zastanawia się nad pojęciem odpowiedzialności, skoro pojmuje Szambalę jako krainę odpoczynku! Gdybyż ludzie wiedzieli, że Bracia Ludzkości dźwigają cały ciężar ich świadomości! Gdybyż ludzie wiedzieli, że niesiemy odpowiedzialność za ich zamiary! Gdybyż ludzie wiedzieli, że Szambala jest tym Źródłem, które tworzy dla ludzkości wyższy stopień!

Gdy mówię, że nasycanie skorupy ziemskiej jest Naszym zadaniem, to ludzie powinni zrozumieć, iż nasza planeta musi się ocknąć. Kosmos czeka!

Ludzie proszą o Dobro. Kosmos potwierdza ludzkość jako przyjmującego, ale przyjmującego twórcę. Tak układa się stopień, i duch budowniczego może potężnie tworzyć, gdy siła napięcia sięga Szczytów Kosmosu.

18. Pojmowanie Naszych Postaci przez ludzkość tak bardzo przeczy rzeczywistości. Gdy Nasze Postacie istnieją w świadomości jako odpowiedzialne za ludzkość, wówczas możemy przyjąć takiego ducha, gdyż rozumie on napięcie serca Arhata. Naturalnie nieraz mówiliśmy, iż jedynie poczucie prawa pobudza Nas do twórczej pracy. Lecz pojmowanie prawa jest tak różnorakie! Gdy My, Bracia Ludzkości, mówimy o prawie jako o bodźcu Naszego istnienia, to oczywiście mówimy o wielkim prawie Magnesu. W Naszym prawie przeobraża się całe życie kosmiczne, oparte na wielkim przyciąganiu. Przyciąganie to ma w swoim dążeniu największe serce. Wasze prawo oparte jest na ludzkim okrucieństwie, Nasze prawo opiera się na Sercu Macierzy Świata.

19. Na naszej planecie istnieje zjawisko podobne do budowania na dalekich światach. Tworzyliśmy to zjawisko przez tysiąclecia. My, Bracia Ludzkości, tak bardzo dążymy ku Naszym Siłom Hierarchii. W tym samym Magnesie dążymy do tej Siły, która podnosi Naszą twórczość. Piękne jest przeznaczenie Naszego istnienia. Można się przejawić jako siła trzymająca Kielich przejawiania; obydwie ręce wyciągnięte są do Kielicha.

20. Tę stronicę Naszego budowania można zrozumieć jako wzmocniony Magnes. Ludzkość, uznając Magnes i jego wzmocnione działania, powinna przyjąć również wzmacniającą siłę Magnesu jako przejaw Ręki Pana. O akcie twórczości mogę powiedzieć, że każdy duch tworzy swoiście. Twórczość ducha jest tak potężna, nawet gdy pamięć nie zatrzymuje swoich czynów, iż może dokonywać najtrudniejszych zadań.

Zaprawdę przejawiasz samoofiarę, wielce się trudzisz. Często pojawiasz się jako Tara i okazywane jest zdziwienie Nowym Wizerunkiem. Tak też mówią: «Nowa Tara». Unosi się klisza i Przestrzeń rozbrzmiewa radością! Jakże nie działać duchem natężonym twórczością tysiącleci!

21. Mówimy: «łuki świadomości», ponieważ pełnym kręgiem nazywamy świadomość Arhata. Ale jest jeszcze wyższy stopień poznania, który My nazywamy «kręgiem utwierdzonym w pełni». Magnes Kosmiczny to Nasza Święta Moc; wielkość tej Siły jest nieogarniona. Gdyby duch okazał zrozumienie, to nieustraszoność napełniłaby wszystkie serca i sfery rozbrzmiałyby radością.

Arhat idzie, niosąc siłę Magnesu Kosmicznego w sercu! Kosmos tworzy; tworzy on piękno Bytu. Dążenie mogę nazwać kosmicznym magnesem.

22. W twórczości Arhata serce przejawia to dążenie, które Magnes Kosmiczny umacnia wydobywaniem dążących połączeń. Prawdziwie twórcze napięcie dążącego serca Arhata tak płonie Ogniem Przestrzennym!

Przynieść postęp ewolucji, podać prawdę i wiedzę oraz włączyć ludzkość w nurt ewolucji — to bodźce, które kierują każdym ruchem Arhata. Napięcie to wprawia w ruch wszystkie uczucia i subtelne energie. Tak idzie Przyjaciel ludzkości! Te Nasze przestrzenne dążenia są podstawami Naszej współpracy. Podobnie są utwierdzone ośrodki ognistego Agni Jogina, jako przyjaciela ludzkości. Tak, tak, tak! Tak oto My służymy postępowi ludzkości.

23. To, co słyszeliście o władzy, jest słuszne. Zaprawdę Hierarcha używa władzy dla postępu kosmicznego. My, Bracia Ludzkości, posiadamy tę moc idąc z Magnesem Kosmicznym. Twierdzę zaiste, że tworzymy pełnym napięcia sercem. Tak więc zrozumiejmy jedność. Wszak twórczość kosmiczna tworzy również przez napięcie Serca Rozumu. Tak, tak, tak! To prawo jest potwierdzeniem Rozumu. Tak tworzy Kosmos. Tak, tak, tak!

Tobie, Macierzy Świata, objawione jest prawo Bytu. Ciebie, Władczyni, My, Bracia Ludzkości, kornie czcimy. Ciebie, Ciebie, Ciebie! Tak złączone serce króluje we Wszechświecie. Tak, tak, tak!

24. Człowiek jest bezlitosny dla samego siebie. Pomstuje na swój los, a zapomina, że sam siebie surowo karze. Trudno Nam jest zaszczepić myśl o karmie, lecz jeszcze trudniej zmienić świadomość człowieka kroczącego prosto ku przepaści. Ludzie wolą samounicestwienie i okłamywanie siebie niż oświecenie świadomości.

Poszukiwanie Szambali znacznie różni się w sferach duchowych. Czyżby ludzie myśleli, że znajdą Wspólnotę Szambali przez wtargnięcie lub post? Powiemy temu, kto zna drogę do Nas: «Idź drogą miłości, idź drogą pracy, idź drogą tarczy wiary». Temu, kto znalazł Wizerunek Nasz w swym sercu, powiemy: «Idź sercem, a Kielich drogę potwierdzi». Temu, kto myśli, że osiągnął swą drogę zarozumiałością, powiemy: «Idź uczyć się u ducha znającego dokonanie».

Postać małej dziewczynki, niosącej ciężki tom Biblii, jest w pałacach wielkopańskich twórczynią nowego świata. Mała dziewczynka, która ujrzała Nauczyciela Światłości pod błękitnym niebem, jest burzycielką katowni mroku. Gdy duch dziewczynki może odczuwać Braci Ludzkości, wówczas imię jego jest: miecz światłonośny. Gdy duch może od dzieciństwa czuć, że Bracia Ludzkości przeobrażają istnienie, wtedy duch ma imię światłonośne. Drodzy są Nam dziecięcy duchowi przywódcy!

Poznanie jest najlepszym darem ewolucji. Rozkaz życia kosmicznego wzywa do świetlanego bohaterstwa i misję przyjmuje się tylko przez Światło.

25. Prąd karmy pędzi jak potok, ale świadomość może przemienić ów potok w piękne, święte przymierze. Lecz jak ludzie pojmują potok karmiczny, widać z ludzkich czynów. Karmę i przymierze potwierdzamy jako największą Prawdę. Przeznaczeniem Kosmosu jest różnorodność form przy jedni życiowego impulsu. Kosmos nie może przejawiać się inaczej. W czystych przejawach Ognia Kosmos nie może dać wszystkich form. Jedynie początek jest samowystarczalny; później przewagę uzyskuje różnorodność. Całe życie zbudowane jest na biegunowości.

26. Subtelność Naszych Wskazań jest dla ludzkości obecnie nie do zrozumienia. Kiedyż można będzie oświecić człowieka Naszym Wizerunkiem? Umysł z trudem uświadamia sobie czystość sfery wyższej. Święcie strzeżemy Misterium Życia. Koło życia tchnie pięknem. Koło życia nasyca się wielkością Kosmosu. Koło życia skierowane jest ku wspaniałości Materii Lucidy. Podobnie światłonośne są promienie każdego przejawu życia wchodzącego w majestat Kosmosu. Święte więzy ducha równe są najbardziej światłonośnym promieniom. Atomowa energia świadomie tkanej karmy jest najsilniejszą dźwignią.

27. Zaprawdę krzywa linia ducha wstrzymuje wzrost. Spazmatyczne dążenie powoduje wybuch, który rozdziera przestrzeń. Każda fala dążąca wzwyż prowadzi do twórczości. Każde zstępujące działanie powoduje wybuch. Najokropniejsze jest negowanie podanych Wskazań. Na drodze do Braterstwa koniecznie trzeba zrozumieć, że wyższy Hierarcha ma swoich zaufanych. Dlatego nikt nie powinien zaprzeczać temu, co jest dane przez Naszych zaufanych, inaczej wyższe stopnie są niedostępne. Póty będę to powtarzał, póki świadomość nie przejmie się tą największą zasadą. Toteż strzeżcie, negujący, tego skarbu, który dany jest dla wznoszenia się.

28. Przepiękna jest myśl o Braterstwie na Ziemi. Każda dyscyplina ducha daje dążenie. Jedynie wola może dać dyscyplinę ducha. Kiedy wszakże myśl zasklepia się w zatwardziałym egoizmie, to doprawdy nie ma kanału dla prawidłowego życiowego działania. Każda zastosowana myśl da wzrost ducha. Tak więc każda zastosowana myśl Tary i Guru da rozszerzenie świadomości. Tak więc tylko Łańcuch Hierarchii da możność wznoszenia się. Wielkie posłuszeństwo prowadzi do prawdziwej twórczości, bo kiedy posłuszeństwo kieruje czynem, wtedy potęga wzrasta, a rękojmia wytęża wszystkie siły.

29. Kto przyłączył się do Nauki Nieskończoności, zdobywa przede wszystkim swobodę działania. Kto boi się przyłączyć do Braterstwa, pozbawia siebie rzeczy największej. Ten, kto obawia się dogmatu, może utwierdzić się w Nauce niczym w locie do dalekich światów. Ten, kto obawia się tego kontaktu, może pozostać u progu. Stałość dążenia utwierdza w Naszej Nauce.

Arhaci dający ludzkości pojęcie pełnego Kielicha, nie mogą jej pozbawić wolności. Nie w wyrzeczeniu się, nie w zamknięciu żyje Braterstwo. Każda iskra zapalająca świadomość jest rejestrowana; każda lecąca strzała jest rejestrowana. Nie abstrakcja istnieje, lecz ognisty pęd. Ci, którzy znają osiągnięcia dążeń kosmicznych, mogą zaprawdę powiedzieć: «Ogniem tworzymy, z ogniem dążymy, w ogniu żyjemy; i nie są to cuda, lecz przetwarzanie życia w szatę Materii Lucidy».

Jak żyje Braterstwo? Jak działa Braterstwo? Z Naszego Przybytku idą do serc nici Naszej twórczości jako kierunek dla ludzkości.

30. Ludziom obca jest myśl o posłuszeństwie Nauczycielowi. Jak może duch ponieść stratę, skoro Nauczyciel jest Latarnią Prowadzącą? Jak może uczeń stracić swój ogień, skoro Nauczyciel zapala wszystkie ognie? Jak może Tarcza Nauczyciela zatrzymać, skoro uczeń dąży ogniście dzięki Nauczycielowi? W świadomości ludzi istnieje zbyt małe pragnienie dążenia do prowadzącego ich współdziałania. Tak więc ludzkość powinna nauczyć się samodzielnie realizować wszystkie utwierdzone myśli Nauczyciela. W ten sposób Rozum Kosmiczny osiąga ewolucję. Ludzkość musi nauczyć się wyższych sposobów twórczości. Zaprawdę naśladowanie Nauczyciela jest ogarnięciem Postaci Nauczyciela.

* * * Koniec fragmentu pierwszego * * *